Защо да инвестираме в климатик за отопление?

ClimaDD.bg - Климатик за отоплениеЕнергетиката е най-важният отрасъл за всяка държава. Всички сме зависими от нея пряко чрез директна употреба и косвено – от производство на стоки и услуги до транспорт и логистика, и т.н.. Без енергийните ни източници ще се върнем в каменната ера. 

Токът е най-консумираният продукт от енергетиката от битовия потребител и въпреки, че цената му да подлежи на регулиране, то той минава на “свободния пазар” от 2023 г. И макар свободният пазарен  принцип да е моторът на прогреса, то често пъти цената за развитието се плаща от крайния потребител.

България се намира в умерен климат и въпреки това има цели 5 от 12 месеца в годината отоплителен сезон. Това е почти половин година допълнителни разходи за отопление. Затова е добре да си направим правилно сметката с какво е най-евтино да се отопляваме. За целта ще разгледаме най-популярните методи в държавата ни, а именно – централно отопление, отопление на газ и отопление на ток. И за да са верни всички сметки ще приравним енергията от различните източници в киловатчаси.

Да започваме!

В тази статия...

Централно отопление (Парно) – обяснение, плюсове и минуси.

ClimaDD.bg - Централна ТоплофикацияЦентралното отопление е било замислено с цел да бъде евтино – всички да го използват. И така е било, когато пазарът на енергия е бил регулиран. Създадено е в един друг “режим” – Съветския съюз, когато цените на енергоносителите са били 100% определяни от тогавашното правителство, а пазарният принцип е бил тема табу. Днес нещата не стоят така. 

Как работи централното парно? Централната топлофикация купува природен газ, който е с цена 240 лв. за мегаватчас към днешна дата. Това прави 0,24 лв. за киловатчас. Но това е само цената на газа като тук не са калкулирани заплати на персонал, разходи за ток на централата, поддръжка на централата и преносната мрежа, ддс и печалба.  Ако добавим и тях, цената за киловатчас нараства до 0,45 лв. според официалните сметки на енергодружеството.

И така – централата изгаря този газ, за да подгрее вода, която да транспортира до вашата сграда. Но ако се вгледаме детайлно във фактурата, която получаваме от топлофикация, ще видим, че там са заложени 50% загуби още при подгряването на същата тази вода, което означава, че на изхода на централата ние имаме 1 киловатчас на цена от 0,67 лв. Докато стигне до вашия дом, водата преминава през множество тръби, разпределителни станции, абонатни станции, още тръби и така до вашите радитори. По целия този път топлофикация залага още 50% загуби и така във вашия радиатор 1 киловатчас влиза на цена от 0,99 лв. Запомнете тази стойност – 1 киловатчас централно отопление вие заплащате на цена 0,99 лв. !!!

ПЛЮСОВЕ на Централната Топлофикация:

+ отоплението с радиатори е лъчисто и чисто – няма завихряния на въздуха, няма шум, усеща се приятно върху кожата.

МИНУСИ на Централната Топлофикация:

регулирането е ръчно – външната температура е различна в денонощието и това означава, че имате нужда от различно количество топлина в различните часове на деня и през нощта. Тъй като топлофикациите не са заложили система за автоматично регулиране (например термостати), често пъти претопляте жилището с енергия, от която нямате нужда, но пък си я плащате!

Отопление на Газ – природен газ (метан) и нефтен газ (пропан / бутан)

Отопление на Природен Газ / Метан – индивидуална квота

ClimaDD.bg - Газ - Метан за отоплениеОтоплението с природен газ у дома работи на същия принцип като централното парно с тази разлика, че тук не съществува централната топлофикация и топлопреносната мрежа. Това означава, че вие получавате 1 киловатчас газ директно на входа на вашия дом и съответно заплащате 1 киловатчас без да имате 50% загуби от централното енергодружество. Цената за киловатчас разбира се не е 0,24 лв. на доставна цена както в горния случай поради простата причина, че крайният битов потребител се явява малък консуматор без предварително заявена квота и това оскъпява продукта. А имате още наем на газомер, заплати за отчетното дружество, пренос на газа до дома и т.н. По груби сметки метанът влиза у дома ви на цена от 0,40 лв. за киловатчас.

За да трансформирате газа в топлина ще трябва да изградите топлопреносна система от радиатори и газов котел във вашия дом или къща (ако вече нямате такава). Това е скъпо удоволствие и при груби сметки излиза около 10 000 лв. за 100 квадратни метра. Газовите котли също имат топлинни загуби, които са далеч по-малки от тези на централното парно и за целта на пресмятането ще ги усредним на 25%. Това означава, че 1 киловатчас, отделен от радиаторите ви ще струва средно 0,50 лв. или 2 пъти по-евтино от централната топлофикация.

ПЛЮСОВЕ на отоплението с Газ метан

+ подобно за централното парно отоплението с радиатори е лъчисто и чисто – няма завихряния на въздуха, няма шум, усеща се приятно върху кожата

+ налягането на газа по тръбата е гарантирано

+ за разлика от централната топлофикация тук има инсталиран термостат, благодарение на който минимизирате излишното затопляне и оптимизирате разходите си; 

+ топлозагубите са много по-малко

МИНУСИ на отоплението с Природен газ:

цената пряко зависи от настроенията на доставчика и световната борса

тръбата е една – нямате избор освен ползваш или не ползваш 

Отопление с пропан бутан

ClimaDD.bg - Пропан Бутан за отоплениеНа пазара за отоплителни уреди ще срещнете голямо разнообразие от газови печки на пропан бутан – с директно изгяряне, с индиректно изгаряне, с вентилатор или без, газови котли на пропан бутан (подобно на котлите за природен газ метан) – изборът е наистина голям.

Към днешна дата газът пропан бутан за битови нужди е на цена от 2,40 лв. за килограм. В 1 килограм пропан-бутан има 13,7 киловатчаса енергия, което прави цена от 0,18 лв. за киловатчас. Т.е. изгаряйки 1 киловатчас газ вие получавате 1 киловатчас топлина (загуби има, но те са пренебрежимо малки и затова се счичат за 0).

ПЛЮСОВЕ на Отоплението с Пропан бутан

+ почти няма загуби или те са близки до нула

+ може да избирате от различни доставчици на газ на различни цени (макар и разликите да са много малки)

+ не плащате наем за газомер и заплати на топлинни счетоводители

МИНУСИ на Отоплението с Нефтен газ

горенете се извършва директно в помещението, а кислородът е катализатор на горенето – това изисква много често проветряване

отоплението с газови печки предизвиква силен конденз и води до мухъл

бутилките са тежки, свършват бързо и изискват постоянно презареждане.

налягането в бутилката зависи от околната температура и спада прогресивно с намаляване на количество газ в нея.

Отопление на Ток

Отоплението на ток в България все още излиза евтино, защото същият е на регулирания пазар за бутови потребители. Но това ще се промени от Януари 2023 г., когато излиза на свободния пазар. Затова е хубаво да сме подготвени. Към днешна дата средната цена на 1 киловатчас електроенергия в България е 0,20 лв. (тук не вземаме предвид нощната и дневната тарифа, защото що се отнася до отоплението за битови нужди то е денонощно).

Отопление с Електрически печки

ClimaDD.bg - Отопление с Електрически печкиПодобно на отоплението с газ пропан бутан и тук получаваме енергия колкото консумираме – 1 киловатчас ток се трансформира в 1 киловатчас топлина. Загуби също има, но и те са близки до нула, затова няма да ги вземаме предвид за целта на текущото изследване.

Евентуални икономии бихте постигнали с т.н. акумилиращи печки, които да използвате през нощта на по-ниска тарифа, а през деня – не. Самите те не правят икономия на ток – икономията идва от задържаната (акумулирана топлина) през нощта на по-ниска цена, която се отдава през деня, когато цената е по-висока и печката е изключена от електрическата мрежа. Т.е. ако печката изгори 30 киловата ток през нощта и отдаде едва 10, то останалите 20 киловата акумулирана топлина ще се отдадат през светлата част на деня. Но при всички положения получавате топлина точно толкова колкото сте консумирали, независимо през кое време на денонощието е станало това. Да повторим – 1 киловатчас електроенергия се трансформира в 1 киловатчас топлина на цена от 0,20 лв.

ПЛЮСОВЕ на отоплението с Електрически печки:

+ получавате това, което консумирате

+ може да ползвате т.н. „духалки“ – такива без вентилатор, с термостат или без – изборът на пазара е голям и инвестицията изключително евтина

МИНУСИ на отоплението с Електрически печки:

не е приложимо в големи помещения ако нямате осигурена необходимата мощност от енергодружеството

ако инсталацията ви е стара може да предизвикате пожар

отоплението с нагреватели повишава реактивната енергия – респективно цената.

Отопление с Kлиматици

ClimaDD.bg - Отопление с Климатици на токОтоплението с климатици спада към отоплението на ток, защото токът е основния продукт, който го задвижва. Но откъде идва икономията при отоплението с климатици?

Климатиците , за разлика от всички други електрически отоплители, използват електроенергията само и единствено за задвижването на компресора и вентилаторите. Топлината идва от свойствата на фреона да я транспортира, най-общо казано. Как се случва това?

Фреонът се изпарява във външното тяло, поглъща енергията отвън и се втечнява във вътрешното тяло на климатика, където я отдава в помещението. През лятото процесът се обръща и така получаваме ефекта на охлаждането.

Ако се загледате в енергийния етикет на климатиците ще видите 2 параметъра – SCOP и SEER. Това са коефициентите на трансформация или колко енергия ще получите за всеки киловатчас консумирана електроенергия.

Масовите инверторни климатици имат коефициент на трансформация не по-малък от 4, което означава, че за 1 киловатчас консумирана електроенергия вие ще получите 4 киловата топлинна. Това прави средна цена на киловатчас от 0,05 лв.!!!

Ако инвестирате в по-висок клас хиперинверторни климатици може да свалите цената още, защото коефициентите там стигат дори до 9+ !!! Ето затова отоплението с климатици е най-евтино!

ПЛЮСОВЕ на Отоплението с Климатици:

+ това е най-евтиният вариант от всички възможни и в дългосрочен план ще ви спести много пари

+ климатиците покачват или понижават температурата бързо благодарение на големия дебит на въздуха

+ регулират температурата в помещението прецизно

+ има филтрираща система за въздух

+ могат да се използват и като обезвлажнители и да охлаждат (получавате 3 уреда на цената на 1)

МИНУСИ на Отоплението с Климатик:

някои модели климатици предизвикват неприятен шум от завихрянията на въздуха, но това пряко зависи от избрания модел и в кой ценови клас се намира

Ако вече сте убедени, че отоплението с климатици е за Вас, може да прочетете как да изберете климатик тук -> Как да изберем климатик правилно?

Или да се свържете с нас за безплатна консултация и оглед още днес!

  • ще получите наистина професионална консултация
  • ще ви спестим десетки часове в проучване на марки и модели
  • ще ви спестим вероятността да направите грешния избор
  • без обвързване с покупка
Facebook
WhatsApp
Skype
Email
Print